• 20

    sep

    Förslag till förordning om kontrollbesiktningsfrågor (KOM (2012) 380, förslag till ändring av direktiv om registreringsbevis KOM (2012) 381, förslag till förordning om flygande inspektion KOM (2012) 382. (Besiktningspaketet)

    Läs mer