Förslag till förordning om kontrollbesiktningsfrågor (KOM (2012) 380, förslag till ändring av direktiv om registreringsbevis KOM (2012) 381, förslag till förordning om flygande inspektion KOM (2012) 382. (Besiktningspaketet)

Remissen innehåller inget förslag till svensk författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår från att yttra sig i detta ärende.