• 23

  sep

  Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till föreskrifter (2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område

  Läs mer
 • 17

  jan

  Förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område.

  Läs mer
 • 07

  jan

  Förslag till ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område

  Läs mer
 • 08

  jun

  Remissvar avseende Förslag till ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område

  Läs mer