• 19

    jun

    Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet samt till föreskrifter om bostadsutrymmen ombord på fartyg som omfattas av sjöarbetskonventionen (MLC, 2006)

    Läs mer