• 07

    maj

    Yttrande över Finansdepartementets promemoria Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot av vissa metaller

    Läs mer