Yttrande över Finansdepartementets promemoria Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot av vissa metaller

Den av Finansdepartementet remitterade promemorian bygger i huvudsak på en utredning av Skatteverket. I promemorian föreslås s.k. omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med metall och skrot av vissa metaller. Det innebär att köparen ska vara redovisnings- och betalningsskyldig för skatten i stället för – som brukligt är – säljaren. Syftet är att förhindra de omfattande mervärdesskattebedrägerier som förekommer i branschen. Grunden till förslaget är ett EU-direktiv (2006/112/EG) som tillåter omvänd skattskyldighet vid handel med dessa varor. Enligt promemorian uppskattas drygt 2 000 svenska företag bedriva skrothandel.

Taggar:

Skattskyldighet