• 26

  okt

  Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.

  Läs mer
 • 24

  feb

  Remissvar avseende Utbildningsdepartementets förslag till förordning om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer

  Läs mer