• 03

    dec

    Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:27) om slakt och annan avlivning av djur

    Läs mer