• 05

    feb

    Yttrande över Statistiska centralbyråns remiss om förslag till föreskrift om skyldighet för företag att lämna statistik avseende forskning och utveckling inom mikroföretag

    Läs mer