• 24

  nov

  iKanslisvar avseende förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar, miljöinvesteringar och djurens välbefinnande

  Läs mer
 • 17

  aug

  Remissvar avseende förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:85) om direktstöd

  Läs mer