• 29

    okt

    Yttrande över förslag till ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:2) om statistiska uppgifter avseende tillverkning av alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker resp. (FoHMFS 2014:5) om statistiska uppgifter avseende servering

    Läs mer