• 20

  maj

  Yttrande över En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning (SOU 2021:79)

  Läs mer
 • 29

  okt

  Yttrande över Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61)

  Läs mer