• 07

    maj

    Skolinspektionens förslag till föreskrifter om ansökan om att anordna delar av undervisningen på engelska, föreskrifter om ansökan om att bedriva utbildning utan att tillämpa timplan samt föreskrifter om ansökan om att använda färdighetsprov från och med årskurs 4

    Läs mer