• 24

    mar

    Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Kattegatt, Skagerrak och Östersjön, liksom i (HVMFS 2020:21) om svenskt trålfiske i Nordsjön

    Läs mer