• 26

    jan

    Socialstyrelsens förslag till ändring av föreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation (SOSF 2012:14)

    Läs mer