Socialstyrelsens förslag till ändring av föreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation (SOSF 2012:14)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

transplantation