• 17

  jan

  Jordbruksverkets ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:14) om uppfödning och hållande av pälsdjur

  Läs mer
 • 31

  aug

  Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter och allmänna råd om uppfödning och hållande av pälsdjur, m.m.

  Läs mer