• 10

  nov

  Förslag till ändring i föreskrifter om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd (SJVFS 1994:22), beta, foder-, olje- och fiberväxter (SJVFS 1994:23) samt om godkännande av bevarandesorter av lantbruksväxter och om produktion och saluföring av utsäde av sådana sorter (SJVFS 2009:66)

  Läs mer
 • 05

  nov

  Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd

  Läs mer
 • 04

  maj

  Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd

  Läs mer