• 07

    okt

    Yttrande över Socialstyrelsens förslag till ändring av föreskrifter (SOSFS 2008:26) om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister

    Läs mer