• 09

  okt

  Förslag till ändring av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2005:22) om växtskyddskontroll av sändningar som transiteras till inspektionsplatsen och av sändningar som kontrolleras utanför Jordbruksverkets ordinarie inspektionsorter

  Läs mer
 • 27

  maj

  Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare

  Läs mer