• 02

    sep

    Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2018:45) om avgifter för veterinärt arbete som innebär myndighetsutövning inom Jordbruksverkets ansvarsområde m.m.

    Läs mer