• 02

  okt

  Yttrande över Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020-38)

  Läs mer
 • 13

  okt

  Yttrande över Arbetsmarknadsdepartementets remiss av betänkandet Visselblåsare – Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)

  Läs mer