• 07

  jan

  Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt (promemoria)

  Läs mer
 • 27

  okt

  Yttrande över Miljödepartementets remiss av Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler

  Läs mer