• 12

  jan

  Förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

  Läs mer
 • 20

  sep

  Förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

  Läs mer
 • 01

  okt

  Förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

  Läs mer
 • 07

  okt

  Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter

  Läs mer
 • 13

  sep

  Förändringar i föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

  Läs mer
 • 01

  jun

  Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 2017

  Läs mer
 • 29

  jun

  Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter

  Läs mer
 • 27

  maj

  Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

  Läs mer
 • 03

  jun

  Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

  Läs mer
 • 29

  jun

  Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om avgifter för exportgodkännande av livsmedelsanläggning

  Läs mer
 • 12

  jan

  Yttrande över förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:33) om avgifter i växtsortärenden

  Läs mer
 • 16

  nov

  Jordbruksdepartementets förslag till förordning om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

  Läs mer
 • 13

  okt

  Yttrande över Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls (Swedac) förslag till föreskrifter och allmänna råd om avgifter för vatten- och värmemätare

  Läs mer
 • 19

  maj

  Yttrande över förslag till förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

  Läs mer
 • 22

  apr

  Yttrande över förslag till ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779) och i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

  Läs mer
 • 24

  mar

  Yttrande över förslag till ändring i miljöbalken (1998:808) och i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

  Läs mer