• 10

  sep

  Yttrande över Näringsdepartementets remiss Framställan om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) och förordningen (2011:1533) om sjöpersonal

  Läs mer
 • 25

  mar

  Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal

  Läs mer