• 09

  feb

  Yttrande över Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten (promemoria)

  Läs mer
 • 11

  mar

  Yttrande över Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet (promemoria)

  Läs mer
 • 16

  feb

  Yttrande över föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

  Läs mer
 • 07

  apr

  Sänkt skatt på biodrivmedel (promemoria)

  Läs mer