• 12

  maj

  Remissvar avseende Trafikverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 28 i Blekinge län

  Läs mer
 • 29

  okt

  Vägverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 25 i Kronobergs och Kalmar län samt förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E22 i Blekinge och Kalmar län

  Läs mer
 • 04

  sep

  Remissvar avseende förslag till Vägverkets nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län

  Läs mer