Vägverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 25 i Kronobergs och Kalmar län samt förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E22 i Blekinge och Kalmar län

Rubricerade ärende, era diarienummer TR 10-A 2009:27598; TR 10-A 2009:38393; TR 10-A 2009:35459, har remitterats till Regelrådet. Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.