• 15

  mar

  Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och aerosolbehållare med brandfarligt innehåll

  Läs mer
 • 29

  aug

  Yttrande över MSB:s förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosolbehållare

  Läs mer