• 18

  jun

  Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

  Läs mer
 • 18

  feb

  Yttrande över förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om upphörande av Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2001:2) om brandfarliga gaser och vätskor i husvagnar, husbilar och manskapsvagnar m.m.

  Läs mer