• 06

  maj

  Boverkets föreskrifter om språkkrav för prestanda-deklarationer och vissa andra handlingar om byggprodukter

  Läs mer
 • 21

  maj

  Yttrande över Boverkets rapport Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter

  Läs mer