• 17

  maj

  Förslag till ändring i föreskrifter SOSFS 2009:30 och SOSFS 2009:32

  Läs mer
 • 19

  nov

  Socialdepartementets förslag till förordningar om ändringar i förordningen (2006:497) om blodsäkerhet samt i förordningen (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler

  Läs mer