• 01

  sep

  Yttrande över förslag till ändrade djurskyddsföreskrifter

  Läs mer
 • 01

  jun

  Förslag till ändrade djurskydds- och djurhälsopersonalsföreskrifter

  Läs mer
 • 22

  maj

  Yttrande över förslag till nya och ändrade djurskyddsföreskrifter för hållande och skötsel av lantbrukets djur

  Läs mer