• 20

  jan

  Remissvar över Näringsdepartementets remiss av SOU 2013:75 Organisering av framtidens e-förvaltning

  Läs mer
 • 23

  nov

  Yttrande över förslag till ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

  Läs mer