• 07

  okt

  Yttrande över betänkandet Beskattning av mikroproducerad el m.m. (SOU 2013:46)

  Läs mer
 • 07

  dec

  Yttrande över Näringsdepartementets promemoria Timmätning för aktiva elkonsumenter

  Läs mer