• 14

  nov

  Energimarknadsinspektionens föreskrifter om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek samt föreskrifter om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för elnätsföretag

  Läs mer
 • 22

  dec

  Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020-2023 (Ei R2017:07)

  Läs mer
 • 07

  okt

  Yttrande över betänkandet Beskattning av mikroproducerad el m.m. (SOU 2013:46)

  Läs mer