• 27

  dec

  Skatteverkets ändrade föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning eller kompensation av energiskatt i vissa fall

  Läs mer
 • 25

  jan

  Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning eller kompensation av energiskatt i vissa fall

  Läs mer
 • 22

  dec

  Yttrande över betänkandet Energiskatt på el- En översyn av det nuvarande systemet (SOU 2015:87)

  Läs mer