Skatteverkets ändrade föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning eller kompensation av energiskatt i vissa fall

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Det bakomliggande förslaget ()

Taggar:

energiskatt