• 03

  jun

  Yttrande över Boverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter om tillämpningen av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS

  Läs mer
 • 05

  maj

  Yttrande över förslag till ändringar i dels Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:8) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), dels i Boverkets byggregler (1993:57) – föreskrifter och allmänna råd

  Läs mer