• 08

  jun

  Remissvar avseende Kulturdepartementets promemoria om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

  Läs mer
 • 04

  mar

  Yttrande över lagrådsremiss om ändring i lagen om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

  Läs mer