• 16

  apr

  Förslag till ändrade föreskrifter för fiske efter ål i havet

  Läs mer
 • 10

  maj

  Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

  Läs mer