Förslag till ändrade föreskrifter för fiske efter ål i havet

Rubricerade ärende, ert diarienummer 01443/2020, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

fiske efter ål