• 02

  sep

  Statens jordbruksverks föreskrifter om registrering av anläggningar med fjäderfä (SJVFS 2006:11)

  Läs mer
 • 23

  apr

  Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får samt höns och kycklingar

  Läs mer