• 17

  dec

  Finansdepartementets promemoria Ändrad beslutskompetens i vissa ärenden på bank- och försäkringsområdena

  Läs mer
 • 07

  apr

  Yttrande över en inom Justitiedepartementet upprättad promemoria med utkast till lagrådsremiss Ett förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang

  Läs mer