Finansdepartementets promemoria Ändrad beslutskompetens i vissa ärenden på bank- och försäkringsområdena

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

bank försäkring