• 15

  jun

  Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter om vissa bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) avseende den nya gymnasieskolan Gy 2011 höstterminen 2011, m.m.

  Läs mer
 • 20

  jan

  Remissvar avseende Skolverkets förslag till föreskrifter om vissa bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor (riksprislistan) avseende 2011

  Läs mer
 • 19

  maj

  Yttrande över förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:4) om vissa bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor (riksprislistan) 2010

  Läs mer