• 04

  maj

  Förslag till ändringar i flera föreskrifter inom gymnasieskolan m.fl.

  Läs mer
 • 17

  jul

  Förslag till Skolverkets föreskrifter om kommuners och landstings uppgiftsskyldighet för underlag till riksprislistan avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

  Läs mer