• 18

  dec

  Läkemedelsverkets rapport Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel

  Läs mer
 • 17

  jan

  Yttrande över förslag till föreskrifter (2013:XX) om verksamhet med aktiva substanser avsedda för humanläkemedel samt ändring i LFVS 2004:6 och LVFS 2006:11

  Läs mer