Läkemedelsverkets rapport Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel

Rubricerade ärende, ert diarienummer S2020/05515, har remitterats till Regelrådet.

 

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 1 MB)

Taggar:

Humanläkemedel