• 30

  apr

  Yttrande över Skolverkets förslag till ändring av föreskrifter (2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.

  Läs mer
 • 20

  aug

  Yttrande över Skolverkets förslag till ändringar i Skolverkets föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m. (SKOLFS 2011:142)

  Läs mer